a

Заштитник грађана је корисник компоненте у оквиру заједничког пројекта Савета Европе и Европске уније под називом Хоризонтална средства за Западни Балкан и Турску, трећа фаза која је посвећена јачању заштите људских права лица лишених слободе и која ће трајати до 2025. године. У оквиру ове компоненте у 2022. години у Београду, Вршцу и Нишу одржане су четири обуке здравствених радника о стандардима Савета Европе. Свакој од обука је присуствовало око 20 учесника и том приликом је представљена методологија рада НПМ и препоруке НПМ. Такође, у Пожаревцу и Новом Саду су одржане обуке о стандардима Савета Европе за запослене у установама социјалне заштите и том приликом је представљена методологија рада НПМ и препоруке НПМ.