a

Заштитник грађана утврдио је незаконитости и неправилности у раду Школске управе у Косовској Митровици јер није испунила законску обавезу сарадње са Заштитником грађана, као и грубо кршење принципа добре управе јер притужиљи уопште није одговорила на молбу, и затражио утврђивање одговорности запослених за учињене неправилности.

Школска управа Косовска Митровица Министарства просвете, науке и технолошког развоја није по захтеву Заштитника грађана доставила тражено изјашњење што представља кршење обавезе сарадње са Заштитником грађана по члану 21. став 1. Закона о Заштитнику грађана, као и повреду принципа добре управе, а све на штету права притужиље.

Поред несарадње са Заштитником грађана, која је допринела дугом трајању поступка контроле законитости и правилности рада, Школска управа је поступила незаконито и неправилно јер на молбу притужиље за укрупњавање норме у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Косовској Митровици није одговорила.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана истиче да је потребно да Школска управа у будућем раду поступа складу са Законом о Заштитнику грађана и да на захтеве ове независне државне институције доставља јасне и потпуне одговоре., као и да притужиљи достави одговор на молбу за укрупњавање норме.

Од начелника Школске управе Косовска Митровица, Заштитник грађана тражи да предузме мере ради утврђивања одговорности поступајућег запосленог за кршење обавезе сарадње са Заштитником грађана и да остале запослене упозна са овом препоруком како би се спречило будуће исто или слично незаконито поступање.