a

Заштитник грађана поздравља напоре које улаже Републички геодетски завод како би обезбедио ефикасно обављање послова из своје надлежности, упркос великом броју предмета. Указује и да то не може бити оправдање за даље одлагање извршавања раније насталих обавеза, које онемогућавају примену законских одредби које регулишу поступање другостепеног органа.