a

Заштитник грађана у поступку контроле правилности и законитости рада утврдио је да Републички геодетски завод није предузео све мере и активности поводом жалбе коју је странка поднела. На тај начин, утврдио је Заштитник грађана, Републички геодетски завод повредио је принципе добре управе и отежао положај притужиоца у остварењу његових права и правних интереса.