a

Током спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада, Заштитник грађана утврдио је да Републички геодетски завод није предузео све мере и активности у циљу доношења одлуке по жалби притужиоца. На тај начин РГЗ је повредио принципе добре управе и отежао положај притужиоца у остварењу његових права и правних интереса.