a

На основу утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио пропуст у правилности и законитости рада Републичког геодетског завода на штету остваривања права грађана и упутио органу управе препоруке ради отклањања уочених недостатака у раду, у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.