a

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упутио је Републичком геодетском заводу препоруку да без одлагања донесе одлуку по жалби притужиоца. Републички геодетски завод обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о поступању по њој, уз достављање релевантног доказа на основу којег се са сигурношћу може утврдити да је по препоруци Заштитника грађана поступљено.