a

Републички геодетски завод ће без одлагања одлучити о жалби притужиоца и донети на закону засновану одлуку, стоји у препоруци Заштитника грађана коју је упутио РГЗ-у након утврђеног пропуста у раду завода.

Заштитник грађана је том приликом указао да је потребно да у будућем раду РГЗ предузима све потребне мере како би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова и водити рачуна да се у другостепеном поступку одлуке доносе без одлагања, поштујући право грађана на добијање одлуке у законском року.