a

Заштитник грађана упутио је препоруке Министарству здравља након спроведеног поступка контроле рада тог министраства.

Министарство здравља је занемарило, па и покушало да оправда непоступање ВМА у складу са експлицитном законском обавезом, обавештење породице о времену смрти пацијента, иако је свесно последица које је незаконито поступање здравствене установе проузроковало да је покојник сахрањен као лице без сродника и без присуства чланова породице и без спроведених верских обреда, чиме је повређено право притужилаца на поштовање закона и право на приватност.