a

Заштитник грађана утврдио је пропуст Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд у вези са поступањем полицијских службеника према притужиоцу. Упућене су им препоруке да у будућем раду поступају према лицима на начин који обезбеђује пуно поштовање права на неповредивост физичког и психичког интегритета и права на достојанство. Полицијска станица Савски венац у будућем раду да се постара да полицијски службеници, када лице жели да поднесе притужбу на поступање полицијских службеника то омогући и уколико наводи да су му нанете повреде од стране полицијских службеника, без одлагања о томе обавесте надлежног јавног тужиоца и сачине службену белешку.