a

Општинска управа Владичин Хан, после покренутог поступка Заштитника грађана, укинула је решење о суспензији и омогућила остваривање права на родитељски додатак. Заштитник грађана покренуо је поступак оцене законитости и правилности рада Општинске управе Владичин Хан и Министарства за бригу о породици и демографију, због обуставе исплате родитељског додатка , наводећи као разлог да деца нису редовно вакцинисана. Увидом у извештај изабраног лекара Дома здравља Владичин Хан утврђено је да деца притужиље примају вакцине са закашњењем из медицинских разлога.
Имајући у виду да је утврђено да су испуњени услови на основу Закона о финансијској подршци породици са децом, скинута је суспензија са решења и притужиљи је настављена даља исплата родитељског додатка.