a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду и упутио препоруке Републичком фонду за здравствено осигурање и Министарству здравља због повреде права на поштовање закона и права на поверљивост података о здравственом стању грађана. У спроведеном поступку Заштитник је утврдио да се већ дуже од годину дана незаконито у дознаку (извештај о привременој спречености за рад) уносе подаци о дијагнози пацијента. До незаконитог поступања дошло је јер је Републички фонд за здравствено осигурање приморао изабране лекаре да у дознакама и даље уписују дијагнозу по међународној класификацији болести и тако попуњен одштампан извештај достављају осигуранику, а он свом послодавцу. Такође, Министарство здравља, иако је било упознато са неправилностима РФЗО, није предузело никакве мере и активности да се отклоне, чиме је повређено право на поштовање закона и право на поверљивост података грађана о њиховом здравственом стању.