a

Заштитник грађана у поступку конторле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова утврдио је да постоје недостаци у поступању полицијских службеника према притужиоцу који се обратио овој институцији. Утврђене су повреде по глави и телу притужиоца настале незаконитим поступањем полицијских службеника чиме му је повређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на достојанство. Имајући у виду утврђено, Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова препоруке у којима се, између осталог наводи, да полицијски службеници Министарства унутрашњих послова у будућем раду поступају према лицима на начин који обезбеђује пуно поштовање права на неповредивост физичког и психичког интегритета и права на достојанство, да се предузму све расположиве мере и радње да се спречи настанак било ког облика тортуре, нечовечних или понижавајућих казни и поступака.