a

Заштитник грађана је утврдио да поступак пред Комисијом за решавање притужби Полицијске управе за град Београд није спроведен у року од 30 дана како је то прописано Законом о полицији, те је упутио препоруку Министарству унутрашњих послова да без одлагања обезбеди функционисање комисије. Заштитник је такође дао препоруку МУП-у да предузме све мере и активности како би у будућем раду обезбедило благовремено поступање у притужбеном поступку, уз поштовање законом прописаних рокова и достављање писаног одговора притужиоцу.

Орган ће обавестити Заштитника грађана о поступању по препоруци у року од 60 дана.