a

Након спроведеног испитног поступка Заштитник грађана је утврдио да Министарство здравља две и по године није поступило по захтеву Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за спровођење ванредне спољне провере квалитета стручног рада над радом здравствених радника Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици.

Након што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле рада Министарства здравља, орган је донео решење о спровођењу ванредне контроле стручног рада у поменутом институту, али ни након три месеца контрола није спроведена.

Заштитник грађана препоручио је Министарству здравља да без одлагања обезбеди да се спроведе ванредна спољна провера квалитета стручног рада над радом здравствених радника института, а убудуће да поступа на начин и у роковима прописаним законом.