a

Заштитник грађана поступајући по притужби Синдиката полиције „Слога“ упутио је препоруке Министарству унутрашњих послова Србије  због непоступања по решењу о извршењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података, као и због непоступања по правноснажној пресуди Управног суда. Оваквим  непоступањем шаље се недопустива порука да се Устав и позитивни законски прописи  примењују селективно и да исти не важе за све под једнаким условима. Нарочито имајући у виду да повреда права долази од државног органа који чини део извршне гране власти и који треба да представља „светао“ пример поштовања Устава РС и позитивних законских прописа, наводи се, између осталог, у препоруци упућеној Министарству унутрашњих послова Србије.