a

Градски центар за социјални рад Београд, одељење Чукарица поступајући по препоруци Заштитника грађана упутио је писано извињење притужиоцу због поступања радника установе које је супротно Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе.

Заштитник грађана је након спроведеног испитног поступка законитости и правилности рада ЦСР Београд, одељење Чукарица, утврдио пропуст који је начинио радник пријемне канцеларије тог центра на штету права грађанина. Орган државне управе је преко писарнице и пријемне канцеларије у обавези да заприми сваки поднесак који му упуте грађани, да га заведе и проследи на даље поступање, без обзира на његову садржину. Такође, акт који је запримљен и на којем се налази деловодни број и датум пријема је акт који је већ у систему и такав акт се не сме прецртавати и поништавати, указао је Заштитник грађана.