a

Заштитник грађана затражио је од Републичког геодетског завода да без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалби у предмету странке и донесе на закону засновану одлуку.

Заштитник грађана је препоруку упутио након што је констатовао да је од стране контролисаног органа управе дошло до прекорачења законом прописаног рока за одлучивање о жалби у предмету, те је на тај начин повредио принципе добре управе, а на штету права и правних интереса подносиоца притужбе.