a

Притужиља је у континуитету пуних осам и по година на листама чекања за уградњу вештачког зглоба кука и толико дуго чека на неопходну здравствену услугу. У идентичној или сличној ситуацији је велики број осигураника који су знатно дуже од прописаног максималног времена чекања на листама чекања за медицинске интервенције и на тај начин им је повређено право на доступну и квалитетну здравствену заштиту у оквиру обавезног здравственог осигурања.

Републички фонд за здравствено осигурање, игноришући обавезујуће прописе, не спроводи надзор над листама чекања и не врши послове из своје надлежности, што за последицу има повреду права грађана на доступну и квалитетну здравствену заштиту и  повреду права на поштовање прописа, утврдио је Заштитник грађана.