a

Републички геодетски завод, упркос томе што је упућено више упозорења, није доставио тражено изјашњење Заштитнику грађана поводом поступка контроле у свом раду који овај државни орган води у оквиру својих законом утврђених овлашћења, те је повредио обавезу сарадње са Заштитником грађана. Стога je у препоруци  која је упућена Републичком геодетском заводу наведено да ће у свом будућем  раду благовремено поступати по захтевима Заштитника грађана и доставља потпуне, прецизне и конкретне одговоре, поткрепљене одговарајућом документацијом као потврдом пружених информација, јер се другачије поступање третира као повреда законских одредби о обавезној сарадњи са Заштитником грађана.