a

Заштитник грађана окончао је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Центра за социјални рад Нова Црња поводом напада малолетног лица на двоје грађана 13. маја 2023. године и затражио покретање дисциплинског поступка против стручног тима органа старатељства који је поступао у наведеном предмету због несавесног и рада супротног стандардима и нормативима рада. Утврђено је да Центар за социјални рад није покренуо поступак лишења родитељских права родитеља малолетног дечака који је починио напад, упркос чињеници да су оба родитеља правоснажно осуђена за кривично дело занемаривање и запуштање малолетног детета док мере које је предузимао нису пратиле сачињавање плана као и резултата које су дале.

Такође, Заштитник грађана је затражио од основне школе да пре почетка школске године предузме мере како би се обезбедила заштита права остале деце из наведене породице, у циљу њиховог повратка и похађања обавезног основног образовања и васпитања.