a

На основу пријаве Заштитника грађана Центар за заштиту жртава трговине људима је  идентификовао четворо малолетне деце као жртве трговине људима у смислу експлоатисања од стране оца принудом на просјачење.

Заштитник грађана је наиме у јануару ове године на основу сазнања из медија да је полиција у Београду ухапсила оца због занемаривања и злостављања своје петоро деце које је приморавао да просе, од Центра за заштиту жртава трговине људима затражио информације о поступању у том случају, а од Трећег основног јавног тужилаштва у Београду да га извести о околностима лишења слободе оца. Центар за заштиту жртава трговине људима обавестио је Заштитника грађана да је по пријави овог органа покренуо поступак идентификације петоро малолетне деце због сумње да су експлоатисани кроз принуду на просјачење, и идентификовао четворo деце као жртве трговине људима.

Заштитник грађана је истовремено по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију и Градског центра за социјални рад Београд, код којих није утврдио пропусте.