a

Након што је Заштитник грађана покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада Завода за денталну медицину и Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу, обновљена је сарадња између УКЦ и Завода за стоматологију Крагујевац у јулу ове године. Потписивањем новог Протокола о сарадњи наставиће се лечење, односно санација уста и зуба деце са сметњама у развоју у општој анестезији у хируршкој сали Универзитетског клиничког центра Крагујевац, чиме ће се избећи додатни трошкови и потешкоће деци и њиховим родитељима за одлазак у Београд.

Наиме, Заштитник грађана је дошао до сазнања да су УКЦ и Завод за стоматологију у Крагујевцу раније имали закључен споразум о сарадњи пружања стоматолошких услуга деци са сметњама у развоју, али да због престанка споразума деца са аутизмом су упућивана у Београд ради санације уста и зуба у општој анестезији, због чега је Заштитник грађана покренуо испитни поступак по сопственој иницијативи.