a

Заштитник грађана затражио је од Градске управе града Београда да у најкраћем року организује радове на поправци оштећене канализационе цеви у стамбеној згради у насељу Бежанијска Коса, јер је након спроведеног поступка контроле рада Градске управе града Београда утврдио да ни ГО Нови Београд, односно Одсек комуналне инспекције ни Град Београд, односно Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор нису предузимали никакве активности ради поправке напрсле канализационе цеви у стамбеној згради.

Наиме, Законом о становању и одржавању зграда предвиђено је да је јединица локалне самоуправе обавезна да изврши потребне радове на одржавању зграде када то не желе да учине лица која су превасходно одговорна за њихово извођење ако би у противном могле да настану штетне последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.

Заштитник грађана је такође затражио од Градске управе града Београда да упозна своје секретаријате и организационе јединице са садржином упућених препорука како би се спречило исто или слично незаконито поступање у будућности.