a

Поступајући по притужби невладине организације у поступку заштите права и интереса лица у бескућништву, Заштитник грађана је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутио Мишљење са ставом да бескућништво није избор, већ комплексан, дубоко укорењен проблем због којег се мора решавати на интегрисан и сложен начин.

Након спроведеног испитног поступка над радом више органа управе Заштитник грађана је обавештен да лицу које живи у стању социјалне угрожености и бескућништва у Београду, због своје вишеструке рањивости и сложености његове ситуације, ниједна установа социјалне заштите којима се орган старатељства обратио, није била у могућности да му пружи трајни смештај.

У циљу унапређења рада органа управе и унапређења заштите људских права и слобода, Заштитник грађана је министарству упутио мишљење да институције система морају да предузму све мере како би људима који се налазе у стању бескућништва била обезбеђена лична документа, здравствена и психолошка помоћ, смештај и друге ствари које су неопходне за живот достојан човека. Истовремено, када је реч о људима који се налазе у стању бескућништва, сви запослени у систему морају бити сензибилисани за њихове потребе, јер постоје различите форме бескућништва и најчешће је реч о лицима која су вишеструко рањива, која имају проблем са менталним сметњама, са болестима зависности, тежим хроничним обољењима, али је неретко реч и о жртвама насиља.