a

У спроведеном поступку контроле законитости и правилности рада Општинске управе општине Чајетина, Одељење за урбанизам и имовинскоправне послове, Заштитник грађана је утврдио да је орган управе начинио пропуст у раду неблаговременим поступањем у поновљеном поступку за издавање грађевинске дозволе за доградњу стамбеног објекта у насељеном месту Златибор. Стога је Заштитник грађана упутио препоруке Општинској управи општине Чајетина, Одељење за урбанизам и имовинскоправне послове у којима се налаже да се притужиљи упути писмено извињење због учињеног пропуста и да орган управе убудуће благовремено и у законом прописаним роковима одлучује у управним поступцима које је надлежно да спроводи.