a

Заштитник грађана након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада утврдио је неправилности у раду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Вождовац. Упућене су препоруке како би се отклонила штета начињена притужиљи.