a

Осморо грађана, који су у пожару који се десио у мају 2023. године изгубили своје куће у нелегалној градњи и остали без комплетне имовине и ствари, обратило се Заштитнику грађана притужбом на рад Градске општине Палилула у обезбеђивању помоћи, у вези чега Заштитник грађана није нашао основа за даље поступање, јер је притужиоцима понуђен смештај у расположивим установама социјалне заштите као привремено решење који су они одбили. Такође притужиоцима је признато и право на исплату новчане помоћи.

Заштитник грађана је овом приликом поново указао на обавезу локалне самоуправе да се стара о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, као и на то да у својим поступањима воде рачуна о интересима и поштовању људских права најсиромашнијих грађана нашег друштва. Заштитник грађана је става да је потребно планирати и повећати фонд станова за социјално становање како би се обезбедило право на становање за сва лица која се налазе у стању стамбене потребе.