a

Иако је на основу чињеница утврђених у поступку контроле Заштитник грађана оценио да није било неправилности у раду Министарства просвете и јединице локалне самоуправе, Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству просвете да предузме мере из својих надлежности ради измена и допуна законских одредби којима се уређује остваривање права ученика на бесплатан превоз.

На тај начин би се обезбедио већи и праведнији обухват оних ученика који се суочавају са проблемом недоступности и неприступачности најближе основне школе.