a

Градски центар за социјални рад у Београду - Одељење Палилула је начинио пропусте у раду у поступцима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и заштиту права детета на другог родитеља. Такође, није извршавао налоге надзорног органа за отклањање учињених пропуста у раду, те је Заштитник грађана упутио препоруке да директор Градског центра за социјални рад у Београду обезбеди хитно спровођење стручних поступака ради испитивања и утврђивања свих околности у вези са сумњама на присуство различитих облика занемаривања, злостављања и насиља над децом у овом случају, као и да обезбеди адекватно праћење стања и потреба деце и родитељског функционисања у породици.