a

Због пропуста у раду Републичког фонда ПИО – филијала Врање наводећи нетачан податак у потврди, притужиљи одбијен захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица. Након што је утврдио пропусте, Заштитник грађана је упутио препоруку Центру за социјални рад Сурдулица да без одлагања одлучити о праву притужиље имајући у виду чињеницу да притужиља није корисница породичне пензије нити је била у тренутку подношења захтева.

Такође, РФПИО - филијала Врање ће упутити писано извињење притужиљи због пропуста у раду овлашћеног службеног лица које је у потврди навело нетачан податак да је притужиља корисница породичне пензије.