a

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију града Крагујевца и поред изнетих разлога који су спречавали односно отежавали спровођење извршења решења којим је изречена забрана обављања делатности привредном друштву, није предузела све мере предвиђене прописима у циљу спровођења извршења преко другог лица, као и посредном, а потом и непосредном принудом.

Након утврђеног пропуста у раду органа управе на штету остваривања права грађана, Заштитник грађана је упутио препоруке Градској управи за инспекцијске послове и комуналну милицију града Крагујевца да без одлагања и у што скоријем року по службеној дужности изда решење о извршењу решења, као и да да предузме мере у циљу спровођења извршења.