a

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности  ЈН 2/14,  набавка услуга мобилне телефоније у оквиру  пакета  са секундним тарифирањем, без тарифирања успоставе везе и са бесплатним саобраћајем у оквиру пословне групе наручиоца од 100 бројева.