a

Заштитник грађана затражио је од Министарства финансија Републике Србије да јасно дефинише који орган је надлежан за издавање потврде/уверења законским заступницима вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину, како би остварили право на ослобађање од плаћања пореза на употребу моторног возила. Заштитник грађана у иницијативи наводи да би Министарство финансија решење за ову ситуацију требало да пронађе у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством за бригу о породици и демографију и Министарством просвете.