a

Заштитник грађана подржава Предлог Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2031. године у Републици Србији и Акционог плана за период 2021-2030. године којим се наставља процес реформе јавне управе, као и циљеве које је потребно постићи предлогом стратегије у смислу даљег побољшања рада јавне управе и креирања јавних политика у складу са европским Принципима јавне управе и обезбеђивања високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима.

Заштитник грађана је у Мишљењу на предлог стратегије, које је доставио Министарству државне управе и локалне самоуправе навео да начелно нема примедбе на текст предлога стратегије, али је изнео сугестије од значаја за тематску област – Одговорност и транспарентност.