a

Заштитник грађана поздравља израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом. У Мишљењу о нацрту закона, које је доставио Министарству за бригу о породици и демографију, Заштитник грађана је оценио да је друга измена и допуна од примене овог закона последица лоше праксе доношења овако важних закона у хитној процедури и без адекватне јавне расправе. То не говори у прилог опредељењу државе да доприноси побољшању услова за задовољавање основних потреба деце и пружању подршке родитељима и породицама са децом, истиче Заштитник грађана у Мишљењу.

Уочено је да је поред уређивања одредби које је Уставни суд прогласио неуставним неопходно и отклањање недостатака важећег закона у вези са приходима од утицаја на остваривање права предвиђених законом, затим да нису препознате потребе деце чији су један или оба родитеља особе са инвалидитетом и друго. У циљу подршке родитељству особа са инвалидитетом и њиховој деци, а посебно женама са инвалидитетом, Заштитник грађана предложио је допуну, којом ће се прописати право на накнаду боравка у предшколској установи за децу родитеља са инвалидитетом, како је, између осталог, наведено у Мишљењу Заштитника грађана Министарству за бригу о породици и демографију.