a

Заштитник грађана поздравља напоре посвећене изради Предлога Националне стратегије за родну равноправност за период 2021-2030. године и сматра да ће уз поједине измене представљати свеобухватан оквир за побољшање положаја осетљивих друштвених група.

Заштитник грађана је у мишљењу на текст Полазних основа за израду Националне стратегије за родну равноправност за период 2021-2030. године, који му је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставило на мишљење 9. августа 2021. године, изнео низ сугестија и предлога о детаљнијем представљању веома тешког положаја жена на селу, њихових специфичних потреба и системских мера за унапређивање њиховог статуса.

Такође, Заштитник грађана између осталог указује и да у здравственим установама још увек није трајно систематизовано радно место здравствене медијаторке и поред њиховог неспорног успеха јер су значајно допринеле повећању броја Ромкиња и ромске деце која су здравствено осигурана и користе услуге здравствене заштите.

У мишљењу, Заштитник грађана истиче и да мерама унапређења сигурност жена, мушкараца и деце од свих облика родно заснованог насиља треба обухватити и транс жене, изложене различитим облицима дискриминације у јавној и приватној сфери.

Заштитник грађана указује и да Полазне основе треба допунити у складу са Законом о родној равноправности према којем лице које није здравствено осигурано по било ком другом основу, стиче право на здравствено осигурање по основу неплаћеног рада у кући (вођење домаћинства, старање о подизању деце, старање о осталим члановима породице), неплаћеног рада на пољопривредном имању и др.