a

Заштитник грађана указао је да Предлог акционог плана (2022-2023) за спровођење стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2022-2030. године и даље садржи проблематичне формулације одређених показатеља и да му недостају базне и циљане вредности, и уједно поздравио активности прописане за унапређење положаја ЛГБТИ особа.

Заштитник грађана у Мишљењу на предлог овог плана, које је достављено Министарству за људска и мањинска права, подсећа да је на уочене проблеме већ указивао раније у коментарима на радну верзију Предлога акционог плана али да те сугестије нису имплементиране.

Такође, Заштитник грађана сматра да је за унапређења положаја ЛГБТ особа у Србији изузетно значајна анализа упоредноправних решења и стања у Србији, која је предвиђена Предлогом акционог плана, а односи се на заштиту од дикриминације на основу родног идентитета, полних карактеристика и сексуалне оријентације.