a

Заштитник грађана упутио је три начелне сугестије, као и одређен број конкретних предлога за допуну и прецизирање постављених циљева у стратешком документу за унапређење положаја старијих у Републици Србији.

У Мишљењу на Предлог стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године које је достављено Министарству за бригу о породици и демографију, Заштитник грађана је навео да је потребно да се лица старија од 65 година на значајнији и обухватнији начин укључе у јавни и политички живот и у процес доношења одлука на различитим нивоима. Такође је потребно да се пре свега старије жене, првенствено у руралним срединама на ефикасан начин информишу о остваривању права у области наследно- и имовинскоправних односа, социјалних и економских права, као и о облицима и карактеристикама породичног насиља и са механизмима за заштиту од насиља.