a

Заштитник грађана затражио је од Казнено-поправног завода у Сремској Митровици да се лекарски прегледи осуђених у КПЗ-у након примене мера принуде, у случајевима када се констатују повреде на телу осуђеника, спроводе у складу са Истанбулским протоколом - Приручником за делотворну истрагу и документовање тортуре и другог свирепог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

Наиме, након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада КПЗ Сремска Митровица Заштитник грађана је утврдио да у извештају о обављеном лекарском прегледу двојице осуђених, након примене мера принуде употреба физичке снаге и гумене палице лекар није детаљно описао констатоване повреде, није фотографисао повреде и уцртао их у шему тела, није унео наводе лица према коме је мера принуде примењена о начину настанка повреда, нити је унео мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда.

Заштитник грађана је такође упутио препоруку КПЗ-у да убудуће изолује и чува видео снимке на којима је забележена примена мера принуде према осуђеним лицима.