a

Заштитник грађана упутио је препоруку Републичком геодетском заводу (РГЗ), Служби за катастар непокретности Ниш, да без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалби у предмету притужиоца. Непоштовање законских рокова у одлучивању онемогућава несметано одвијање правног промета као и заштиту и остваривање имовинских права и економских интереса грађана, у правном систему ствара правну несигурност, а код грађана оправдану сумњу у благовремен, ефикасан и непристрасан рад органа управе и његових запослених, стоји у образложењу Заштитника грађана.