a

Поступајући по притужби на непоштовање законског рока у одлучивању по жалби грађана, Заштитник грађана упутио је препоруку Републичком геодетском заводу (РГЗ) - Служби за катастар непокретности Прокупље, да без одлагања одлучи о жалби у предмету притужитељке. Непоштовање законских рокова у одлучивању у правном систему ствара правну несигурност, а код грађана оправдану сумњу у благовремен, ефикасан и непристрасан рад органа управе и његових запослених, стоји у извештају са препорукама Заштитника грађана.