a

Заштитник грађана је утврдио да је Републички геодетски завод (РГЗ) поступио неправилно и незаконито када је самосталним геодетским организацијама онемогућио приступ е-шалтеру и е-катастру иако своју обавезу да одлучи о њиховим жалбама није извршио.

Заштитник грађана је, након добијања више притужби геодетских организација да им је РГЗ без икакве најаве и образложења укинуо приступ е-шалтеру и е-катастру, у јануару 2022. године покренуо поступак контроле правилности и законитости рада РГЗ-а.

У поступку контоле, Заштитник грађана је утврдио да је РГЗ поступио противно закону јер је повредио право притужилаца на правно средство и онемогућио њихов рад пре него што је одлучио о жалбама.

Заштитник грађана у препорукама за отклањање недостатака навео да РГЗ треба да без одлагања омогући притужиоцима којима је донео решења о укидању и брисању из евиденције приступ е-шалтеру и е-катастру, све док решења о укидању и брисању из евиденције не постану извршна.