a

Служба за катастар непокретности Зајечар у току поступка сређивања Архиве не може да пронађе предмет по захтеву странке, те је Заштитник грађана затражио од службе да предузме све мере из своје надлежности како би спровела реконструкцију конкретног предмета и омогућила странци остваривање права у складу са њеним захтевом за разгледање списа предмета и обавештавање.

По препоруци Заштитника грађана потребно је да Служба за катастар непокретности Зајечар предузме адекватне мере како би се превенирале сличне ситуације у будућности и обезбедило адекватно чување документарног материјала и архивске грађе у свим ситуацијама, у складу са законом.