a

Министарство заштите животне средине није предузело све мере превенције ради спречавања или отклањања могућих штетних последица по животну средину, утврдио је Заштитник грађана и сматра да је поступајући инспекцијски орган био у обавези да размотри забрану извођења пројекта и обављање делатности привредног друштва док се не прибави сагласност надлежног органа на студију о процени утицаја, односно док се не прибаве резултати мерења евентуалне штетности.

Због тога је упутио препоруку министарству да преко републичког инспектора за заштиту животне средине размотри изрицање забране извођења предметног пројекта док се не прибави сагласност надлежног органа, као и да размотри подношење одговарајућих пријава надлежном органу.