a

Непоштовањем извршне судске одлуке Електродистрибуција Србије је прекршила одредбе Закона о уређењу судова и Закона о извршењу и обезбеђењу. Игнорисање судске одлуке и одбијање добровољног извршења обавезе установљене судском одлуком супротно је закону и начелима добре управе. На тај начин обесмишљава се сврха и циљ привремене мере као једног од средстава обезбеђења установљеног ради брзог и привременог уређења односа између странака и спречавања штетних последица, утврдио је Заштитник грађана након окончаног испитног поступка, те упутио препоруку Електродистрибуцији Србије доо Београд да без одлагања поступи по решењу Трећег основног суда у Београду.