a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања начинило је пропусте у раду приликом спровођења Јавног позива за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак јер није разматрало све у року пристигле захтеве, већ само захтеве који су пристигли у прва два дана по објављивању позива, утврдио је Заштитник грађана у поступку покренутом по притужби грађанина.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана од овог министарства тражи да убудуће Листу кандидата који се упућују на бањско-климатско лечење сачињава тек након што размотри све у року пристигле захтеве и изврши њихово бодовање и да по приговорима доноси образложене одлуке које садрже битне разлоге и чињенице због којих подносилац захтева није уврштен на Листу кандидата који су остварили права на бањско-климатски опоравак.