a

Заштитник грађана подржава напоре предлагача да унапреди одредбе Закона о путним исправама којима недвосмислено доприноси хармонизацији и усклађивању са прописима који су у међувремену мењани или донети, бољем функционисању надлежних државних органа и делотворном остваривању и заштити права грађана по основу путних исправа и начина њиховог издавања. Овим мишљењем Заштитник грађана указује на могуће правце побољшања решења и додатног прецизирања појединих одредаба садржаних у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о путним исправама.