a

Заштитник грађана затражио је од просветне инспекције Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице да изврши ванредни инспекцијски надзор над радом школе због непоступања по пресуди основног суда.

У препоруци коју је Заштитник грађана упутио просветној инспекцији стоји да је инспекција приликом ранијег поступања по поднесцима притужиоца на рад установе образовања у истим инспекцијским, односно управним стварима поступила на различите начине, износећи различите ставове, и на тај начин повредила право притужиоца на предвидивост, извесност и правну сигурност.