a

Заштитник грађана обуставио је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Министарства просвете због ангажовања ученика за дежурство за време трајања наставе. Поступак је покренут по сопственој иницијативи а након трагичног догађаја у Основној школи “Владислав Рибникар” 3.маја ове године, када су међу убијенима биле и ученице које су тог дана дежурале у холу школе.

Поступајући по захтеву Заштитника грађана, Министарство је доставило Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика , који је усвојен крајем маја прошле године. У том упутству нигде се не помиње дежурство ученика, што значи да у наведеним установама није могуће увести дежурство ученика за време наставе. Међутим, трагичан догађај од 03. маја ове године, на жалост, показао је да пракса у неким школама у нашој земљи  и даље предвиђа дежурство ученика. Стога је Заштитник грађана затражио да Министарство преко надлежних школских управа обавести  све школе да дежурство ученика у току наставе није дозвољено и да је незаконито, а да оне установе које то имају, одмах прекину са тим.

Министарство је обавестило Заштитника грађана да је свим директорима школа проследило акт у коме је указано да Упутство прописује да установа утврђује распоред дежурства запослених, а не и ученика, које запослени треба и да заштите.